Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Välisminister Paet kohtus Ljubljanas Vene kolleegiga

06.12.2005

Teisipäeval, 6. detsembril kohtus välisminister Urmas Paet OSCE välisministrite kohtumise raames Vene kolleegi Sergei Lavroviga. Kohtumisel olid arutuse all kahepoolsed aktuaalsed küsimused, kahe riigi vaheline lepinguline baas ning Euroopa Liidu ja Venemaa suhted.

Kohtumise alguses märkisid Eesti ja Vene välisminister, et mõlema poole sooviks on jätkata pingutusi heanaaberlike suhete ülesehitamiseks. "Me peame keskenduma meie suhete edasisele arengule ja tulevikuperspektiivile," toonitas Paet.

Vene välisminister tegi ettepaneku taaselustada valitsustevahelise komisjoni (VVK) tegevus, mille puhul on Vene poolel tarvis täiustada oma juriidilist alust. Eesti välisministri kinnitusel on VVK oluliseks instrumendiks kahe riigi vahelistes suhetes. "Meie arvates ei ole valitsustevahelise komisjoni võimalused kahepoolse lepingulise aluse arendamiseks sugugi ammendatud," lausus Paet. Välisminister Lavrovi sõnul töötab Vene pool majandus- ja kaubanduse lepinguga, mis oleks nendepoolseks aluseks VVK tööle.

Veel arutati kahe riigi lepingulist baasi, mille puhul mitmete majandus- ja sotsiaallepingute sõlmimine või jõustamine on takerdunud. Pooled puudutasid ka Eesti-Vene piirilepingute teemat ning jäid eriarvamustele.

Eesti välisminister tõstatas presidendi ametiraha ja Tartu Ülikooli kunstimuuseumi varade küsimuse. Välisminister Lavrov kinnitas, et Vene pool soovib ametiraha tagastada ning tegeleb aktiivselt sellele juriidilise lahenduse leidmisega. Tartu Ülikooli kunstimuuseumi varade puhul oli Vene pool valmis edasisteks konsultatsioonideks.

Veel arutati kahe riigi vahelist koostööd uue Narva silla ehitamiseks, Põhjamõõtme raames ning sellistes valdkondades nagu võitlus inim- ja narkokaubandusega. Eesti välisministri sõnul pole Narva-Ivangorodi sild üksnes infrastruktuuri projekt. "Piirisillal on ka sümboolne tähendus," ütles Paet. "Tegemist on ühe suurema maismaaühendusega Euroopa Liidu ja Loode-Venemaa vahel, mis täna ei vasta vajadustele," lisas ta. Lavrovi kinnitusel pakub Vene poolele huvi koostöö Narva silla ehitamisel ning Põhjamõõtme raames tuleb leida huvitavaid projekte. Välisminister Lavrov tõdes, et Vene ja Eesti ametkondade vaheline koostöö kuritegevuse tõkestamisel on hea ning see kindlasti jätkub.

Veel vahetasid pooled mõtteid mittekodanike integratsiooniprotsessi üle Eestis ja rääkisid Eestis kavandatavast koolireformist. Välisminister Paeti sõnul on haridusreformi eesmärk anda koolilõpetajatele kindlustunne tuleviku ees. "Olles läbinud osa õppekavast eesti keeles, on nad piisavalt valmis Eestis edasiõppimiseks ning toimetulekuks ühiskonnas," ütles Paet. "Neil on isegi pisuke eelis teiste ees, kuna oskavad hästi kahte keelt," lisas ta.

Eesti ja Vene kolleeg arutasid ka Euroopa Liidu ja Venemaa suhete tulevikku pärast aastat 2007. Välisminister Paet sedastas, Eesti soovib näha EL-Venemaa suhetes järjepidevust ja konstruktiivsust. "Vältida tuleks õigusliku tühiku tekkimist," sõnas Paet.

Kohtumise lõpul leppisid pooled kokku edaspidises tihedamas infovahetuses ning kahepoolsete poliitiliste konsultatsioonide jätkumises.
VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee