Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Eesti andis Venemaale üle noodi Tõnismäel välja kaevatud säilmete kohta

08.05.2007

Esmaspäeval, 7. mail andis välisministeerium Vene Föderatsiooni suursaadikule Nikolai Uspenskile üle noodi, millega Vene poolt teavitati Tõnismäel leitud säilmetest, mis suure tõenäosusega kuuluvad Nõukogude armee sõjaväelastele.

Eesti Kohtuarstlikust Ekspertiisibüroost antud uurimustulemustest selgub, et Tõnismäele on maetud 12 täiskasvanud isiku säilmed. 9 isiku puhul võib välise vaatluse põhjal kinnitada, et tegemist on meessoost isikutega. Kinnituse ja täpsustused saab edastada DNA analüüsi tulemuste selgumisel.

Maetute asendi ja hauamanuste võrdlemine olemasoleva ajaloolise fotomaterjaliga võimaldab pidada Tõnismäel ekshumeeritud säilmeid identseteks 1945. aastal sealsamas maetutega. Seega on olemas piisav alus eeldada, et Tõnismäele maetud isikud kuulusid nende, Välisministeeriumi tellimusel 2006. aastal valminud ajaloolise õiendi andmetel 1945. aastal Tõnismäele maetud 12 isiku hulka, kelle kohta on samas õiendis ära toodud 14 enimtõenäolist nime.

Välisministeerium palus Vene saatkonnal informeerida Eesti poolt hiljemalt 7. juuniks lähisugulastest, kes soovivad osaleda ümbermatmistseremoonial, et seda oleks võimalik tseremoonia korraldamisel arvestada. Kahe lähisugulase põrmu kohta matusele saabumise kulud katab Eesti. Säilmete ümbermatmine Kaitseväe kalmistule Tallinnas Filtri teel on planeeritud käesoleva aasta juuni teise poolde.

Eesti kinnitas, et on huvitatud ümbermaetavate isikute täpsest identifitseerimisest. Säilmete lõplikuks tuvastamiseks on vaja võrdlusmaterjali bioloogiliste lähisugulaste DNA proovide näol. Selleks soovib Eesti Venemaalt kahe lähisugulase DNA profiili ühe põrmu kohta. Eesti katab nende DNA profiilide võrdluse- ja kontrollanalüüsi kulud Eestis.

Veel kaetakse Eestis elavate võimalike lähisugulaste asjakohased DNA proovide analüüsi kulud Eesti laborites. Eestis elavatel isikutel pöörduda täpsema info saamiseks Eesti Punasesse Risti.

Kogu infot Venemaal elavate lähisugulaste kohta ootab välisministeerium Vene Föderatsiooni Tallinna saatkonna kaudu.

Vene Föderatsiooni saatkonnal paluti vajalik informatsioon esitada võimalikult kiiresti, sest ainult hiljemalt 7. juuniks laekunud informatsiooni on võimalik arvestada ümbermatmistseremoonia korraldamisel.

Nädala lõpus informeeritakse avalikkust täpsemalt tuvastamistööde läbiviimisest.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645
pressitalitus@mfa.ee
www.vm.ee

KAITSEMINISTEERIUMI AVALIKE SUHETE OSAKOND
717 00 78
press@kmin.ee
www.kmin.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee