Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Eesti välisminister kutsus üles toetama konfliktipiirkondade naisi

26.09.2010

Välisminister Urmas Paet kõneles ÜRO peaassambleel konverentsil, mis oli pühendatud maailma konfliktipiirkondadele ning naiste olukorra leevendamisele neis. Esinedes konverentsil koos ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni, Soome riigiministri Elisabet Rehni ja teiste ministritega toonitas Paet, et konfliktipiirkondade naiste olukorra parandamise eelduseks on reaalse toetuse ja tähelepanu kasv.

Paet rõhutas, et relvakonfliktides vajavad naised abi nii igapäevase toimetuleku, julgeoleku kui sotsiaalsete võimaluste parandamiseks. „Eesti on viimastel aastatel olnud naistele suunatud tegevuste läbiviimisel järjekindel ja meie arengukoostöö projektid on eraldi tähelepanu pööranud naiste võimalustele oma õigusi kaitsta ja naiste enesekindlust ning sotsiaalset aktiivsust kasvatada,“ rääkis Paet Eesti poolt tehtavast. „Näiteks 2008. aasta Gruusia sõja järel saatis Eesti Gruusiasse psühholoogid, kes aitasid konfliktis kannatanud naistel ja lastel sõjatraumasid leevendada. Viimaste aastate abiprojektid Afganistani on aga suunatud sealsete naiste tervishoiualaste teadmiste parandamisele ja haridusele. Samuti poliitikale, kus naiste roll peab kasvama,“ rääkis Paet.

Naistele ja nende julgeolekule pühendatud ÜRO resolutsiooni 1325 10. aastapäeva tähistaval konverentsil tõi ÜRO peasekretär Ban Ki-moon omalt poolt esile laia spektri naistevastasest vägivallast konfliktipiirkondades, alates füüsilisest ja seksuaalvägivallast kuni vaimse terrorini. Ban kutsus samuti riike üles olema oma ettevõtmistes sihikindlad ning suurendama ressursse konfliktipiirkondade naiste aitamiseks.

Käesoleva aasta ÜRO peaassamblee fookuses on maailma arengueesmärkide seas eraldi just naiste, rahu ja julgeolekuga seotud teemad. Eesti korraldab novembris Tallinnas ka naiste õigustele pühendatud rahvusvahelise konverentsi, kus keskendutakse naistele konfliktipiirkondades, eriti Afganistani näitel.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee