Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Välisminister Urmas Paet kohtus USA riigisekretäri Hillary Clintoniga

25.01.2011


Eesti välisminister Urmas Paet ütles Washingtonis kohtumisel USA riigisekretär Hillary Clintoniga, et Eesti hindab kõrgelt Eesti-USA kahepoolset koostööd, näiteks ühiseid sõjaväeõppusi, koostööd kübervaldkonnas, energiajulgeoleku suurendamisel, Afganistanis ja USA Balti riikide õhuruumi turvamises osalemist.

Riigisekretär Clinton väljendas heameelt, et Ameerika Ühendriikidel on Eesti näol usaldusväärne, loominguline ja lähedane liitlane. „Eesti on oma 20 taasiseseisvumisele järgnenud aastaga jõudnud maailma üheks suurimaks edumudeliks - e-valimiste, küberuuenduste, heade valitsemistavade, õigusriigi põhimõtete austamise ja vastutustundliku rahanduspoliitikaga,“ ütles riigisekretär Clinton.

Paet andis ka ülevaate oma hiljutisest visiidist Afganistani. Tema sõnul jätkab Eesti sõjalist ja tsiviilpanustamist vähemalt samal tasemel ja piiranguteta, kuni sealne julgeolekuolukord võimaldab alustada rahvusvahelise missiooni väljatõmbumist. „Oluline on jõuda olukorrani, kus Afganistan saab ise endaga hakkama ega ohusta teisi riike. Hindame väga kõrgelt Eesti ja USA kaitseväelaste koostööd ning ühiste arengukoostööprojektide elluviimist,“ ütles Paet. Riigisekretär Clinton tänas Eestit koostöö eest Afganistani riigi ülesehitamisel ja rahva aitamisel. Clinton tõi välja Eesti panuse ISAFi rahvusvahelistesse julgeolekuabijõududesse ning arengukoostöösse ja arenguabisse.

Välisminister Paet ja riigisekretär Clinton rääkisid ka uutest ühistest koostöövõimalustest Afganistanis. „Helmandis võiks selliseks väljundiks olla naistele suunatud tervishoiuteenuste kättesaadavuse suurendamine,“ ütles Paet. Ta lisas, et Eesti prioriteediks on projektid, mis edendavad naiste olukorda. „Ka laiemalt peame oluliseks soolise aspekti kaasamist rahvusvahelisse rahu ja julgeoleku alasesse tegevusse,“ lisas ta.

Rääkides NATOst tänas Clinton Eestit NATO välisministrite kohtumise eduka korraldamise eest eelmise aasta aprillis. Välisminister Paeti sõnul on positiivne, et USA on liitumas Tallinnas asuva NATO Küberkaitse Kompetentsikeskusega. „Küberkaitse peab saama NATOle olemuslikuks teemaks, millele pööratakse tähelepanu nii igapäevaselt kui ka küberkaitsealasel planeerimisel,“ ütles Paet kohtumisel.

Clinton pidas oluliseks Eesti tegevust Euroopa uute demokraatiate toetamisel, näiteks Euroopa Liidu idapartnerluse koolituskeskuse avamist Tallinnas järgmisel nädalal.

Paet ja Clinton arutasid ka olukorda Valgevenes. Eesti välisminister rõhutas, et sanktsioonide taaskehtestamine Valgevenele on vajalik, kuid samas ei tohi see pärssida Valgevene tsiviilühiskonda. „Valgevene kodanikuühiskonda ja teisi demokraatlikke jõude tuleb senisest rohkem toetada ning arendada inimestevahelisi kontakte ja noorsoovahetust ning teadus- ja kultuurikontakte ning laiendada üliõpilaste õppimisvõimalusi Euroopa kõrgkoolides,“ ütles Paet. Clinton tunnustas Eestit otsuse eest jätkata Valgevene kodanikuühiskonna toetamist ja õppimisvõimaluste pakkumist.

Täna kohtub välisminister Paet New Yorgis ÜRO peasekretär Ban Ki-mooniga.

Fotod kohtumisest: http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
533 66159
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee