Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

NATO harjutab kollektiivkaitse rakendamist

14.03.2011


23.-30. märtsini osaleb Eesti NATO kriisiohjeõppusel (CMX 2011 - Crisis Management Exercise).

CMX on regulaarselt korraldatav NATO kriisiohjeõppus, mille eesmärgiks on harjutada NATO kriisiohjamise poliitilist, sõjalist ja tsiviilset korraldust ning protseduure, et toetada NATO konsultatsioone ja kollektiivset otsustusprotsessi kriisiolukorras. CMX 2011 keskendub artikkel 4 ja 5 rakendamise protseduuride harjutamisele, et kontrollida NATO ja liitlasriikide valmisolekut täita NATO põhiülesannet – liitlasriikide kollektiivkaitse tagamist.

Reaalajas toimuva staabiõppuse stsenaarium on fiktiivne. Õppuse stsenaariumis kirjeldatud eskaleeruv oht ühe NATO liitlase territoriaalsele terviklikkusele, poliitilisele sõltumatusele ja julgeolekule viib kollektiivkaitse käivitamise taotlemiseni Põhja-Atlandi lepingu artikli 5 kohaselt. Stsenaarium sisaldab ka NATO uue strateegilise kontseptsiooniga määratletud uute julgeolekuohtudega seonduvaid aspekte.

Õppuse üks eesmärkidest on harjutada ka konsultatsiooniprotseduure NATO partnerriikide ja õppusele kaasatud rahvusvaheliste organisatsioonidega. CMX 2011-l osalevad kõik NATO 28 liikmesriiki ning partnerriikidest Soome ja Rootsi, lisaks mitmete rahvusvaheliste organisatsioonides esindajad vaatlejatena. Õppusega on seotud ligikaudu 2500 inimest.

Eestis osalevad õppusel välisministeerium, Eesti esindus NATO juures, kaitseministeerium, kaitseväe peastaap, riigikantselei, kaitsepolitseiamet, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, siseministeerium, rahandusministeerium ja justiitsministeerium. Eesti võtab CMX õppusest osa viiendat korda, varasemad õppused toimusid 2005, 2006, 2008 ja 2010 aastal.

2010. aasta novembris vastu võetud NATO uue strateegiline kontseptsiooni kohaselt on liitlasriikide kollektiivkaitse tagamine ja kriisiohje NATO peamised ülesanded, mida teostatakse rutiinsete kaitseplaanide koostamise ja regulaarselt toimuvate õppuste kaudu.

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
pressitalitus@mfa.ee


TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee