Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Siseministeerium sõlmis halduslepingu piiriületuse ootejärjekorra korraldamiseks

01.04.2011

28. märtsil, sõlmisid siseminister Marko Pomerants ja Girf OÜ juhatuse esimees Hannes Plinte halduslepingu, millega luuakse Eesti maanteepiiripunktides ühtne piiriületuse ootejärjekorra infosüsteem. Loodava infosüsteem abil saab soovitud piiriületuse aja eelnevalt broneerida ning kaob vajadus oodata piiriületust elavas järjekorras.

Eesti-Vene piiril pikkade sõidukite järjekordade probleemi leevendamiseks algatas siseministeerium 2010. aasta kevadel riigipiiri seaduse muutmise, millega loodi võimalus uue süsteemi kehtestamiseks. Käesoleval aastal rakendab siseministeerium uue piiriületussüsteemi, mis hakkab kehtima kõigis kolmes idapiiril asuvas maanteepiiripunktis: Narva, Koidula ja Luhamaa. Uue süsteemi järgi luuakse maanteepiiripunktides ühtne piiriületamise ootejärjekorra infosüsteem ning rajatakse piiripunktide juurde kuuluvad ootealad.

„Ootejärjekorra infosüsteem annab piiriületajale võimaluse elektroonilisel teel sobiv piiriületuse aeg broneerida, seega kaob vajadus oodata piiriületust elavas järjekorras piiripunkti juures,“ ütles siseminister Marko Pomerants. „Kindlasti tahan aga rõhutada, et loodav ootejärjekorra süsteem ei kaota piiriületuse järjekordi, vaid loob tingimused ooteaja sujuvamaks muutmiseks ning normaalsemad tingimused sõidukitega ootamiseks. Tegemist on Euroopas küllaltki ainulaadse tehnilisi lahendusega, mida Eesti rakendama hakkab ning loodan, et saame selle üle uhked olla,“ lisas ta.

Loodavat süsteemi saavad kasutada kõik piiriületajad sõltumata, millises riigis nad elavad või mis liiki sõidukit kasutavad. Teenust hakatakse osutama eesti, inglise ja vene keeles.

„Hea meel on tõdeda, et Girf OÜ on osalemas meie e-riigi arendamises ja saab anda oma panuse Eesti-Vene piirijärjekordade probleemi lahendamisel,“ märkis Girf OÜ juhatuse esimees Hannes Plinte. „Loodame, et meie poolt pakutav infotehnoloogiline lahendus lihtsustab olulisel määral piiriületuse järjekordadega seonduvaid probleeme Venemaa suunal. Samuti usun, et meie lahendus pakub huvi ka väljapool Eestit ja võimaldab süvendada veelgi Eesti kui kõrge tasemega e-riigi mainet,“ lisas ta.

Avalikul konkrusil edukaks tunnistatud Girf OÜ saab ainuõiguse piiriületuse ootejärjekorra infosüsteemi tehnilise realiseerimise ja haldamise läbiviimiseks. Haldusülesannete täitmiseks võtab Girf OÜ piiriületuse ootejärjekorda koha võtmise eest tasu, mille suurus 2011. aastal on 1 € ühe sõiduki ühe piiriületuse eest. Haldusleping sõlmitakse viieks aastaks ning tasu vaadatakse üle kord aastas.

Girf OÜ peab olema valmis teenust pakkuma alates käesoleva aasta 1. augustist. Piiripunktide juures asuvate ootealade planeeritav valmisaeg on tänavu juuni lõpus.


SISEMINISTEERIUM

Pressiteade nr 39

28. märts 2011

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee