Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Tallinnas toimus Eesti ja Venemaa ekspertkohtumine Kaliningradi plaanitava uue võimaliku tuumajaama osas

06.07.2011

4. juulil toimus Tallinnas kohtumine Eesti ja Venemaa ekspertide vahel, kus arutati Kaliningradi plaanitava võimaliku uue tuumajaama finantsmajanduslikke, keskkonnakaitselisi ja tuumaohutuse alaseid küsimusi.

Kohtumisel osalejad tõdesid, et Euroopa Liit, sealhulgas ka Eesti ja Venemaa, on omavahel energeetikaalaste sidemetega väga tihedalt seotud. Seetõttu on energeetikaalastes küsimustes konstruktiivne ja läbipaistev dialoog igati vajalik ning sellest annab tunnistust ka täna Tallinnas asetleidnud kohtumine.

Eesti eksperdid tõdesid, et nii Euroopa Liidus kui Eestis on vastu võetud rida otsuseid, milles märgitakse, et oluline on vältida importenergiast sõltuvuse suurenemist ning õhutatakse, et aktiivselt on vaja tegeleda energia tarneallikate mitmekesistamisega. Need põhimõtted on kirjas ka Euroopa Liidu ülemkogu 2011. aasta veebruari otsuses ja Eesti Riigikogus kinnitatud Eesti energiamajanduse riiklikus arengukavas aastani 2020.

Selles laiemas kontekstis ongi kujunenud Eesti üldisem seisukoht Kaliningradi plaanitava uue võimaliku tuumajaama asjus, mida Venemaa esindajatele ka selgitati. Tehnilisemal tasandil on Eesti jaoks jätkuvalt ebaselge, kes oleksid või kus asuksid Kaliningradi uue tuumajaama tarbijad. Jaama plaanitav võimsus ületab selgelt regiooni enda vajadused. Ekspordiks Kaliningradist aga puuduvad teadaolevalt nii vajalik taristu kui ka kokkulepped võimalike tarbijatega. Eesti eksperdid kinnitasid ka seda, et Eesti esmane valik regionaalsetes projektides uute tootmisvõimsuste osas on kahtlemata osalus Leetu plaanitava uue tuumajaama projektis.

Vajadusel jätkub Eesti ja Venemaa ekspertide vaheline infovahetus Kaliningradi plaanitava uue võimaliku tuumajaama osas.

Eesti poolt osalesid kohtumisel Välisministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Eesti Energia esindajad. Vene poolelt osalesid korporatsiooni Rosatom ja sellega koostööd tegevate ettevõtete ning Venemaa saatkonna esindajad.


VÄLISMINISEERIUMI PRESSITALITUS

637 7654

pressitalitus@mfa.ee

Keskkonnaministeerium

Avalike suhete osakonna juhataja

Pavel Ivanov

626 2917

Pavel.Ivanov@envir.ee

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Avalike suhete osakonna nõunik

Rasmus Ruuda

625 6429

Rasmus.Ruuda@mkm.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee