Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Eesti ja Venemaa allkirjastasid EL-Venemaa tagasivõtulepingu rakendusprotokolli

19.09.2011

Täna, 19. septembril 2011 allkirjastati Eesti saatkonnas Moskvas Eesti ja Venemaa vaheline tagasivõtulepingu rakendusprotokoll, mis käsitleb Eesti ning Venemaa kahepoolset koostööd välismaalase tagasisaatmisel tema kodakondsusjärgsesse või elukohariiki.

Protokolli allkirjastamisel esindas Eestit siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Erkki Koort, Venemaa poolelt allkirjastas rakendusprotokolli Venemaa föderaalse migratsiooniteenistuse asedirektor Nikolai Smorodin.

„Illegaalsete immigrantide arv on viimastel aastatel kasvanud, mistõttu on kummagi riigi ametkondade tegevust määratleva rakendusprotokolli olemasolu üha olulisem. Rakendusprotokolli allkirjastamine on positiivne samm Eesti-Vene suhete arengus,“ kinnitab Erkki Koort.

Tagasivõtulepingute sõlmimisel järgitakse üldpõhimõtet, millega taotluse saanud riik kohustub väljasaadetava isiku tahtest sõltumata tagasi võtma oma kodanikud ning pooltevahelisel kokkuleppel ka need kolmanda riigi kodanikud ja kodakondsuseta isikud, kellele see riik on väljastanud kehtiva elamis- või viibimisloa. Samuti täpsustatakse piirialal kinnipeetud isikute üleandmisega seotud asjaolusid ja saatemeeskonna õigusi ning kohustusi tagasisaadetava isiku eskortimisel.

Euroopa Ühendus ja Vene Föderatsioon allkirjastasid 25. mail 2006 tagasivõtulepingu, mis jõustus koos viisalihtsustuslepinguga 1. juunil 2007. Tagasivõtulepingu kohaselt on liikmesriikidel kohustus sõlmida Venemaaga kahepoolne protokoll tagasivõtulepingu rakendamiseks.

Eesti alustas Venemaaga läbirääkimisi rakendusprotokolli teksti üle 2008. aasta mais.

 

Annely Martin

Pressinõunik

Siseministeerium

Tel: 612 5033

annely.martin@siseministeerium.ee

www.siseministeerium.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee