Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Eesti esitles majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise pakti täitmise aruannet

05.12.2011

Eesti delegatsioon tutvustas Genfis ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste komitees Eesti teist perioodilist aruannet majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise pakti täitmise kohta. Eesti delegatsiooni juhtis välisministeeriumi juriidiliste küsimuste asekantsler Lauri Bambus. Delegatsiooni kuulusid lisaks sotsiaalministeeriumi, kultuuriministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, siseministeeriumi ning välisministeeriumi esindajad.

Välisministeeriumi asekantsleri Lauri Bambuse sõnul arutati aruande tutvustamisel muuhulgas tervishoiu, hariduse, võrdõiguslikkuse, puuetega inimeste, tööhõive ja rahvusvähemustega seotud küsimusi. Eesti delegatsioon tutvustas pärast 2008. aastal aruande esitamist aset leidnud muudatusi ning arenguid. Komitee esitas delegatsioonile küsimusi pakti rakendamise kohta.

Pärast arutelu annab komitee Eestile soovitused pakti edasise täitmise kohta. Eesti aruandega on võimalik tutvuda välisministeeriumi kodulehel: http://www.vm.ee/?q=node/10128.

Rahvusvaheline pakt majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste kohta avati allakirjutamiseks New Yorgis 19. detsembril 1966. aastal. Eesti ühines paktiga Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 26. septembri 1991. aasta otsusega. Pakt jõustus Eesti suhtes 21. jaanuaril 1992. aastal.

Kõik pakti osalisriigid on kohustatud esitama aruandeid. Aruandes näitab riik, milliseid abinõusid on ta rakendanud paktis tunnustatud õiguste elluviimiseks ja milline on nende õiguste kasutamisel saavutatud edasiminek. Aruanded esitatakse vastavale inimõiguste komiteele, mis koosneb 18 erapooletust eksperdist. Oma esimese aruande pakti sätete täitmise kohta esitas Eesti 2001. aastal. Teise perioodilise aruande esitas Eesti 2008. aastal.

Foto: http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/6350137972/in/pho...

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
pressitalitus@mfa.ee
www.vm.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee