Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Eesti käekäiku mõjutab Läänemere piirkonna teiste riikide olukord

12.11.2012

Välisminister Urmas Paet ütles täna Tallinna Ülikoolis Läänemere strateegia konverentsil, et Eesti majanduse, aga ka meie riigi käekäik üldisemalt sõltub paljuski teiste Läänemere piirkonna riikide olukorrast ja sellest, kuidas suudame omavahel koostööd teha. „Meie kõigi jaoks on oluline jõuda Läänemere piirkonna nähtavuse ja konkurentsivõime tõusule ning tagada inimeste, kaupade, teenuste ja teadmiste tõrgeteta liikumine kogu regioonis,“ märkis Paet.

Välisministri sõnul muutuvad Eesti suhted Läänemere piirkonna riikidega aasta-aastalt tihedamaks. Sellest annavad märku nii meie väliskaubanduspartnerid, Eestisse tehtavad kui ka Eestist välja minevad investeeringud. „Näiteks 2012. aasta esimese kaheksa kuuga läks Eesti ekspordist 13,5% Lätisse ja Leedusse ning 36,5% Põhjamaadesse,“ ütles Paet.

Rääkides Eestisse tehtavatest välisinvesteeringutest märkis Paet, et Rootsi 3,7 miljardit eurot ja Soome 3,1 miljardit eurot on kokku pool kõigist Eestisse tehtud otseinvesteeringutest. Põhjamaad kokku moodustavad 58% ja Läänemere piirkond 69% Eestisse tehtud investeeringutest. „Läänemere piirkonda on läinud 64% Eesti välisinvesteeringutest. Suurimad mahutused on tehtud meie Balti naabrite majandusse – Leedus on Eesti otseinvesteeringud 0,8 ja Lätis 0,7 miljardit eurot,“ tõi välisminister näiteid Eesti investeeringutest.

Samas on majanduskoostöö kõrval välisministri sõnul aga valdkondi, kus saaksime senisest paremini koostööd teha.  „Üks Eesti jaoks olulisemaid küsimusi Läänemere strateegia kontekstis on uute transpordiühenduste loomine Läänemere idakaldal ja ka uute energiavõrgustike rajamine,“ sõnas Paet.

Eesti peab Läänemere strateegia puhul tähtsaks siseturu, sealhulgas digitaalse siseturu arendamise küsimusi. Samuti toetame innovatsiooni ja teadusasutuste koostöö edendamist ja muidugi ka inimeste vaba liikumist. „Selleks peame aga edasi liikuma suunas, kus suudame piirkonna riikide vahel sõlmida paremaid kokkuleppeid, mis reguleeriksid inimeste teises riigis elamise ja töötamise küsimusi,“ ütles välisminister.

Välisminister märkis oma sõnavõtus, et Läänemere strateegia loomisel olid olulisel kohal ka keskkonnakaalutlused ja eriti meie ühise mere halb seisund. Seetõttu nõuab ambitsioonikas eesmärk, saada Läänemere seisund aastaks 2021 korda, kõigi jätkuvat tööd.

Konverents „Euroopa Liidu Läänemere strateegia ning aktuaalsed õigus- ja majandusküsimused, sealhulgas maksejõuetuse valdkonnas“ toimub 8.−9. novembril Tallinna Ülikoolis. Konverentsil toimuvad arutelud keskenduvad Läänemere piirkonna arengut takistavatele kitsaskohtadele õigus- ja majandusküsimustes.

Välisministri sõnavõtu täistekst: http://www.vm.ee/?q=node/15820
Lisainfo konverentsi kohta: http://www.meego.ee/konverents/index.php?q=konverents

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
513 8689
press@mfa.ee
www.vm.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee