Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja rahvuskaaslaste programmi õppestipendiumi konkursi

28.02.2013

Rahvuskaaslaste programmi stipendiumide väljaandmise eesmärk on toetada noorte väliseestlaste õpinguid Eesti avaõiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes. Programmi raames toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel. Valituks osutunud stipendiaatidel tuleb enne õpingute algust sooritada eesti keele eksam. Kui taotleja eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, alustab ta õpinguid eesti keele intensiivõppe aastast.

Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 10 aastat. Erandkorras võivad stipendiumile kandideerida ka konkursi teistele tingimustele vastavad noored, kes on kantud Eesti õppeasutuste õpilaste/üliõpilaste nimekirja taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul.

Stipendium sisaldab elamis- ja reisitoetust,  vajadusel kaetakse õppemaks, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb edastada:

• taotlus http://archimedes.ee/stipendiumid/rahvuskaaslased/oppestipendium/taotlusdokumendid/

• elulookirjeldus/CV;

• keskharidust tõendava dokumendi koopia, selle puudumisel väljavõtte keskkooli lõpu­klassi õpingu­tulemustest ja koopia eelviimase klassi tunnistusest. Magistrantuuri astuda soovijatel tuleb esitada kõrgharidust tõendava dokumendi koopia ning akadeemiline õiend, selle puudumisel tõend õppetulemuste kohta;

• passi isikuandmetega lehe koopia;

• sünnitunnistuse koopia;

• 2 soovituskirja (kohalikult eesti seltsilt, eesti kogukonna esindajalt, eesti keele või mõne teise aine õpetajalt, juhendajalt).    

 

Taotlused peavad olema laekunud hiljemalt 15. aprilliks 2013 posti teel aadressile:

Rahvuskaaslaste programm

Kõrghariduse arenduskeskus

Sihtasutus Archimedes

Koidula 13A

10125 Tallinn

Eesti

 

Põhjaliku info leiate SA Archimedes veebilehelt: http://archimedes.ee/stipendiumid/rahvuskaaslased/oppestipendium/


Julia Duh

Mobiilsusbüroo konsultant

Kõrghariduse arenduskeskus

SA Archimedes

Koidula 13a

10125 Tallinn

tel 699 6496

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee