Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Venemaa Föderatsiooni kodakondsusseaduse muudatus

06.08.2014

Vastavalt Venemaa Föderatsiooni seadusele (4.juunist 2014 nr 142-F3, millega muudetakse VF kodakondsusseadust), peavad need VF kodanikud, kellel on mõne teise riigi kodakondsus või elamisluba (või mõni muu dokument, mis kinnitab tema alalist elamisõigust muus riigis), teavitama sellest kirjalikult oma elukohajärgset migratsiooniteenistust. Nõue kehtib ka alla 18-aastaste VF kodanike suhtes.

Teavitada tuleb 60 päeva jooksul alates muu riigi kodakondsuse või alalist elamisõigust tõendava dokumendi saamisest.

Nimetatud nõue ei kehti alaliselt välisriigis elavate VF kodanike suhtes.

Teavitamata jätmise kohustuse täitamata jätmise eest on ette nähtud kriminaalkaristus - trahv kuni 200 000 rubla või kuni aastase palga või muu sissetuleku ulatuses või 400 h ühiskondlikku tööd.

Seadus kehtib 4. augustist 2014.

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=67720

http://www.pravo.gov.ru

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee