Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Välisminister Pentus-Rosimannus: Ukraina julgeolek on Euroopa julgeoleku lahutamatu osa

14.01.2015

Nr 9-E

Välisminister Keit Pentus-Rosimannus kinnitas kohtumisel Ukraina välisministriga Pavlo Klimkiniga Eesti toetust Ukrainale rahvusvahelises suhtluses ja reformide tegemises. „Ukraina julgeolek on oluline kogu Euroopa julgeoleku seisukohast. Eesti on Ukraina kindel toetaja rahvusvahelistes organisatsioonides, kus me seisame ühe asja eest – suveräänse Ukraina õiguse eest ise otsustada oma riigi tuleviku üle ja liikuda lääneliku ühiskonnamudeli poole. Seda valikut ja teed ei ole ühelgi teisel riigil õigust takistada,“ sõnas välisminister Pentus-Rosimannus. Ta lisas, et Euroopa Liit peab kindlalt jääma ühtseks ja nõudma Venemaalt Minski kokkulepete täitmist ning Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse austamist.

Tugeva ja eduka Ukraina riigi ülesehitamiseks tuleb välisministri sõnul hoolimata praegusest ülikeerulisest julgeolekuolukorrast kiirelt poliitilisi, konstitutsioonilisi ja majanduslikke reforme ellu viia. Välisminister Klimkin andis ülevaate viimastest arengutest ja reformide ettevalmistamisest Ukrainas. „Olime ise paarkümmend aastat tagasi olukorras, kus läänemaailmaga integreerumiseks ja oma riigi arendamiseks tuli teha lühikese ajaga palju olulisi reforme. Nüüd soovib sama teha Ukraina ja on meie kord seda riiki igati toetada,“ lisas välisminister Pentus-Rosimannus.

Pentus-Rosimannuse sõnul toetab Eesti Ukraina eurointegratsiooni ning ootab kevadel Riias toimuvalt Idapartnerluse tippkohtumiselt konkreetseid samme viisarežiimi liberaliseerimisel. „ELi-Ukraina viisalihtsustuse võimalikult kiire sisseseadmine aitaks soodustada inimestevahelisi kontakte, mis on oluline kindlasti ka riigi eurointegratsiooni seisukohalt,“ lisas ta.

Ukraina poliitiliseks ja majanduslikuks integratsiooniks ELiga on välisministri sõnul vaja täielikult rakendada assotsiatsioonilepingut. „Oleme valmis Ukrainat selles protsessis abistama arengukoostöö raames oma kogemustega,“ lisas välisminister Pentus-Rosimannus.

Eesti panustas möödunud aastal Ukrainale suunatud arengu- ja humanitaarabisse üle miljoni euro. „Kavatseme abiprojektidega jätkata ning panust suurendada. Eesti abiprogrammid ulatuvad e-riigi lahenduste ja reforminõu andmisest kuni sõjategevuses kannatada saanud inimeste ravini,“ sõnas välisminister Pentus-Rosimannus. Eesti arengukoostöö peamised koostöövaldkonnad Ukrainaga on hariduse toetamine, kodanikuühiskonna tugevdamine, heade valitsemistavade juurutamine, demokraatia arendamine ja majandus- ning keskkonnasäästliku arengu toetamine. „Samuti näeme koostöövõimalusi arengukoostöö vallas põllumajanduse, tervishoiu ja raudtee reformimisele kaasaaitamiseks,“ lisas välisminister Pentus-Rosimannus.

Välisminister Pentus-Rosimannus ja Ukraina Migratsiooniteenistuse peadirektor Sergiy Radutnyi allkirjastasid täna Eesti ja Ukraina isikute tagasivõtulepingu rakendusprotokolli.

Rakendusprotokolli allkirjastamine on oluline nii Eesti kui Ukraina vastavate ametkondade otsese koostöö korraldamisel praktiliste kontaktide ja protseduuride määratlemisega. „Võitlus illegaalse migratsiooni ja inimkaubandusega eeldab riikide vastavate teenistuste usaldusväärset ja operatiivset koostööd,“ sõnas välisminister Pentus-Rosimannus, lisades et samuti on tegemist ühe eeldusega liberaliseerimaks Ukraina ja Euroopa Liidu vahelist viisapoliitikat.

Ukraina visiidi fotogalerii: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
521 6821
press@mfa.ee
www.vm.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee