Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Välisminister Pentus-Rosimannus küberkonverentsil Haagis: Küberjulgeoleku kindlustamine nõuab riikidelt tihedamat koostööd

16.04.2015


Nr 87-E

Välisminister Keit Pentus-Rosimannus rõhutas täna rahvusvahelisel küberkonverentsil Haagis, et küberruumiga kaasnev haavatavus nõuab küberjulgeoleku kindlustamiseks riikidelt tihedamat koostööd nii tehnoloogia, õigusloome, riigikaitse, aga ka välissuhtluse tasandil.

Küberruumi tähtsus valitsemises ja rahvusvahelises ettevõtluses aina suureneb, mistõttu on välisminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul üha enam vaja pöörata tähelepanu riikidevahelisele küberjulgeolekualasele koostööle. „Küberjulgeolek peab tuginema kindlatele põhimõtetele, mitte ainult tehnilistele lahendustele. Inimõiguste väärtustamine ning õigusriigi põhimõtete järgmine peab olema töötava küberjulgeoleku alus,“ lausus välisminister. „Samuti on riikidel küberjulgeoleku tagamiseks vaja ühiselt leppida kokku olemasoleva rahvusvahelise õiguse kohaldamises küberruumis,“ sõnas Pentus-Rosimannus ning tõi esile rahvusvaheliste organisatsioonide, sealhulgas ÜRO rolli selles. „ÜRO kübereksperdigrupi liikmena töötame selle kallal, et kinnitada olemasoleva rahvusvahelise õiguse kehtimist küberruumis ja analüüsida selle kohaldamist,“ lisas ta.

Eesti on välisminister Pentus-Rosimannuse sõnul aastaid olnud maailmas üks aktiivseim küberjulgeoleku eestkõneleja. Lisaks Tallinnas asuvatele NATO küberkaitse oivakeskusele ja Euroopa Liidu IT-agentuurile ning mitmetele Tallinnas heakskiidetud mõjukatele rahvusvahelistele kokkulepetele on Eesti olnud osaline paljude rahvusvaheliste algatuste ellukutsumisel.

Küberjulgeolek ei ole välisministri sõnul nii Eesti kui ka paljude teiste riikide jaoks lihtsalt küsimus julgeolekust, vaid kogu arengust. „Suur osa maailmast on küberruumi võimalusi alles avastamas ning seetõttu peame väga vajalikuks riikide küberteadlikkuse ja -võimekuste arendamisel keskenduda rahvusvahelisele küberjulgeolekule,“ rõhutas välisminister.

Hoolimata küberjulgeoleku väljakutsetest pakub IKT kiire areng võimalusi, mis on välisministri sõnul aidanud kaasa ühiskondliku heaolu ja majanduse konkurentsivõime kasvule. „Omast kogemusest teame, et infotehnoloogia kasutuselevõtt valitsemises ja teenustes on muutnud lihtsamaks nii meie kodanike igapäevaelu, samuti hoiab see hinnanguliselt aastas kokku ligi 2% SKTst,“ sõnas välisminister. „Nüüd on ka kõigil välisriikide kodanikel võimalik Eesti e-teenuseid tänu e-residentsusele kasutada,“ lisas ta.

Välisminister rõhutas oma sõnavõtus Euroopa Komisjoni poolt mais esitatava digitaalse siseturu strateegia olulisust, eelkõige selle seostatust avatud ja üleilmselt konkurentsivõimelise ühisturuga ning küberjulgeolekuga.

16.-17. aprillini Haagis toimuval küberkonverentsil pandi täna alus küberekspertide üleilmsele koostööfoorumile (Global Forum on Cyber Expertise – GFCE). Eesti on ühes 26 riigiga üle kogu maailma, Euroopa Liidu, Euroopa Nõukogu, Ameerika Riikide Organisatsiooni, ENISA, ITU, Rahvusvahelise Kaubanduskoja ning Huawei, Microsofti, Vodafone'i ja Symanteciga foorumi üks asutajaliige. Platvormi eesmärk on toetada IKT alaste arengukoostööprojektide ellukutsumist ja -viimist ning võimaldada kõrgetasemelisi arutelusid antud teemadel.

Fotod: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/sets/72157651930...


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
521 6821
press@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee