Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Võimalus kandideerida ja osaleda Rahvuskaaslaste programmis

20.04.2016

Rahvuskaaslaste programmi tasemeõppe stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes. Programmi raames toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel. Teistes keeltes õppimist programmi raames ei toetata.

Valituks osutunud stipendiaatidel tuleb enne õpingute algust sooritada eesti keele eksam. Kui stipendiaadi eesti keel ei ole edukaks õppetööks piisav, alustab ta õpinguid eesti keele intensiivõppe aastast.

Stipendiumi raames makstakse elamis- ja sõidutoetust ning kaetakse vajadusel üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv.

Lisaks sellele pakub Rahvuskaaslaste programm keeleõppe stipendiume, mille eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis.

Taotlusdokumendid tuleb esitada kahel viisil: elektroonselt ja posti teel: elektroonselt hiljemalt 5. maiks ja posti teel hiljemalt 12. maiks (saabumiskuupäeva postitempel).

Rahvuskaaslaste programmi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Sander Kirsel sander.kirsel@archimedes.ee, tel. +372 699 9397.

Täpsemalt programmi kohta:http://archimedes.ee/stipendiumid/rahvuskaaslased/…

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee