Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Kaljurand rääkis ENPA istungil terrorismivastasest võitlusest, rändekriisist ja inimõiguste tagamisest konfliktipiirkondades

21.06.2016


Välisminister Marina Kaljurand kõneles täna Euroopa Nõukogu eesistujana Strasbourgis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) täiskogu 3. istungil ministrite komitee tegevusest, andes ülevaate terrorismivastasest võitlusest, rändekriisist, inimõiguste tagamisest konfliktipiirkondades ning Eesti tegevustest eesistumise prioriteetide täitmisel.

Kaljurand rääkis demokraatia julgeoleku ees seisvatest väljakutsetest: „Hiljutised sündmused Türgis, Prantsusmaal ja Ameerika Ühendriikides kinnitavad vajadust keskenduda koostööle terrorismivastases võitluses ning inimõiguste kaitsele ja edendamisele,“ lausus Kaljurand.

Rändekriisiga toimetulekust rääkides pidas välisminister oluliseks Euroopa ühtsust ja solidaarsust. „Euroopa Inimõiguste konventsioonist tulenevalt on kõigi Euroopa Nõukogu riikide kohustus kindlustada pagulastele nende õiguste kaitse,“ lisas Kaljurand. Välisminister kinnitas ministrite komitee valmisolekut tõhustada võitlust ebaseadusliku inimkaubanduse vastu ning kaitsta lapsi rändekriisis.

Euroopa Nõukogu territooriumil asuvate konfliktipiirkondade puhul rõhutas välisminister Kaljurand riikide vastutust ja kohustust kaitsta inimõigusi. Kaljurand peatus lähemalt viimastel arengutel Ukrainas, Gruusias, Aserbaidžaanis ja Armeenias ning inimõiguste olukorral nende riikide konfliktipiirkondades. „Kõigile elanikele neis piirkondades tuleb tagada kõik õigused ning samuti võimaldada Euroopa Nõukogu kehamitel pääseda takistamatult, vabalt ja turvaliselt neile ligi,“ rõhutas Kaljurand.

Välisminister Kaljurand esitles Euroopa Nõukogu eesistujana täna ka ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitees Veneetsia komisjoni poolt koostatud esmakordset õigusriigi küsimustikku. „Selle eesmärk on pakkuda riikidele, kodanikuühendustele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele objektiivset, põhjalikku, läbipaistvat ja standarditele põhinevat enesekontrolli. Tegemist on praktilise vahendiga, mis keskendub avalikule võimule ja selle võimaliku väärkasutamise ennetamisele ning rõhutab ka erasektori kohustust järgida õigusriigi põhimõtteid avalikke ülesandeid täites,“ lausus välisminister Kaljurand ning avaldas lootust, et küsimustikku hakatakse edaspidi riikide poolt maailmas laiemalt kasutama.

Välisministri kõne: http://goo.gl/lYSMgl

Õigusriigi küsimustik: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282016%29007-e

Fotod: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/albums/72157667330155604   

 

Lisainfo:

Mariann Sudakov

Avalike suhete osakond

Välisministeerium

521 6821

press@mfa.ee

www.vm.ee

 

Teate edastas:

Maria Belovas

Avalike suhete osakond

Välisministeerium
516 0043

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee