Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Välisminister Mikser riigikogus: parim viis kaitsta Eesti rahvuslikke huve ja välispoliitilisi eesmärke on jääda truuks oma väärtustele

09.02.2017

Välisminister Sven Mikser keskendus täna riigikogus välispoliitika arutelul peetud aastakõnes Eesti välispoliitika kesksetele küsimustele ja olulisematele eesmärkidele.

Eesti välispoliitika suundadest ja eesmärkidest rääkides rõhutas välisminister Mikser väärtustele truuks jäämist. „ Liitlassuhe demokraatiat, õigusriiklust ja humaanseid väärtusi austavate riikide ja rahvaste vahel, rahvusvahelisel õigusel ja reeglitel põhinev maailmakord pakuvad meie iseolemisele ja vabadusele parimat kaitset,” sõnas välisminister Mikser.

Euroopa ja Põhja-Ameerika liitlassuhtest kõneldes rõhutas Mikser, et see on ja jääb rahvusvahelise julgeoleku selgrooks. „Soovides näha ameeriklaste jätkuvat pühendumust liitlaskohustuste täitmisele Euroopa ees, on meie kohustuseks mõista ka Ameerika muresid ja ootusi. Ühena vähestest NATO liitlastest, kes täidab endale kaitsekulutuste osas võetud kohustusi, toetab Eesti põhimõtet, et sama peaksid tegema kõik liitlasriigid,” sõnas välisminister Mikser.

Euroopa Liidu ees seisvatest ülesannetest kõneldes peatus Mikser peatselt algavatel lahkumisläbirääkimistel Suurbritanniaga, milles on tema sõnul oluline hoida 27 liikmesriigi ühtsust. „Lahkumisläbirääkimised ei tohi kahjustada ELi ühtsust ning peab säilima võimalus liidu tihedaks koostööks Suurbritanniaga,” rõhutas Mikser. Ta lisas, et oluline osa Brexiti-läbirääkimistest toimub ajal, mil Eesti on Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja ning Eesti ülesandeks saab olema protsessi sujuva kulgemise tagamine.

Eesistumisel peatudes märkis Mikser, et selle aasta teisel poolel algava Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal on Eesti nähtavus ja mõjukus suurem kui kunagi varem. „Keskendume uuendusmeelse, turvalise, digitaalse ning kaasava Euroopa arendamisele,” sõnas välisminister.

Välisminister kõneles veel võitlusest rahvusvahelise terrorismi vastu, konfliktidest ja humanitaarkriisidest Euroopa Liidu lõunanaabruses. „Lisaks osalemisele rahvusvahelistel sõjalistel ja rahuvalvemissioonidel tegeleme koos partneritega ka rändekriisi ja rahvusvahelise terrorismi algpõhjuste lahendamisega,” ütles välisminister. Mikser lisas, et aidates kriisi sattunud riike oma struktuure tugevdada ja toimepidevust parandada, aitab see luua eeldusi, et inimesed ei oleks sunnitud turvalise ja väärika elu otsinguil oma kodudest lahkuma.

Mikser peatus oma kõnes Venemaa-Ukraina konfliktil ning sanktsioonidel. „Ukraina territoriaalset terviklikkust ei ole taastatud, Krimm on endiselt ebaseaduslikult annekteeritud ja sõjategevus Ida-Ukrainas kestab ning on viimastel nädalatel eskaleerunud,” ütles Mikser. „Kuni Venemaa jätkab rahvusvahelise õiguse normide rikkumist ega täida endale võetud kohustusi, ei saa juttu olla ka usalduse taastamisest või naasmisest tavapärase läbikäimise juurde. Sanktsioonid peavad kehtima, kuni Minski lepped on täielikult täidetud. Nende leevendamise vältimatuks eelduseks peab jääma Venemaa naasmine rahvusvahelise õiguse põhimõtete juurde ja võetud kohustuste täitmine. Venemaa kaugenemise korral nende kohustuste täitmisest peame olema valmis sanktsioone karmistama,” lisas ta.

Ettekande tekst: http://vm.ee/et/uudised/valisminister-sven-mikseri-ettekanne-riigikogus-...

 

Lisainfot:
Mariann Sudakov
Välisministeeriumi avalike suhete osakond
521 6821
637 7628
press@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee