Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Välisminister Paet: Euroopa Liidu suhted naabritega on sama olulised kui suhted suurriikidega

11.09.2010

Välisminister Urmas Paet ütles Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Brüsselis, et Euroopa Liidu suhted oma naabritega on vähemalt sama olulised kui suhted maailma suurriikidega ning ELi naabruspoliitika vajab täielikku tähelepanu ja pühendumist. „Kui Euroopa Liit ebaõnnestub oma naabruses, on raske edu saavutada ka mujal,“ ütles Paet.

Paet märkis, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peavad ratsionaalselt kaaluma, kuidas määratleda ühenduse strateegilisi eesmärke ja partnereid. „Strateegiliste partnerluste määramisel tuleb lisaks majandus- ja kaubanduspotentsiaalile hinnata veel mitmeid strateegilise mõjuga faktoreid nagu stabiilsus, regionaalsed ja rahvusvahelised seosed, terrorismi levik, massihävitusrelvad ja kuritegevus, energiajulgeolek, sõjalised ja kriisihaldamise võimed, migratsioonivood, väärtussüsteem, kultuur jne,” loetles Eesti välisminister eri faktoreid ELi välispoliitikas.

Euroopa Liidu välisministrid kinnitasid vajadust arendada eesmärgipäraseid suhteid liidu strateegiliste partnerite Hiina, India ja Brasiiliaga. Välisminister Urmas Paet toonitas, et samal ajal vaieldamatult vajaliku suhete arendamisega nende riikidega tuleb Euroopa Liidul jätkata tihendat koostööd USA ja teiste demokraatlike riikidega. „Euroopa Liidu atlandiülesed suhted peavad olema kindlad, ka on vajalik tihe koostöö NATOga,“ märkis Paet.

Paet lisas, et Euroopa Liid strateegiliste suhete arutelu peab väljenduma ka ELi välisteenistuse ressursside jaotuses. „Samuti tuleb Euroopa Liidul koordineerida oma sõnumid G8 ja G20 organisatsioonides,“ ütles ta.

Euroopa Liidu välisministrid kohtusid Gymnichi kohtumisel Brüsselis ka ELi kandidaatriikide Türgi, Horvaatia ja Makedooniaga*.

Välisminister Urmas Paet rõhutas, et Eesti toetab Türgi, Islandi ja Lääne-Balkani riikide järjekindlat liikumist Euroopa Liiduga liitumise suunal. „Iga kandidaatriik peab jätkama reformide elluviimist, et liitumine saaks toimuda lisatingimusteta ja just siis, kui iga riik eraldi selleks täielikult valmis on,“ sõnas Paet. „Tihe suhtlus ja koostöö aitavad omalt poolt ettevalmistustega edukalt lõpule jõuda. Eesti on siin samuti avatud ja jagab heal meelel meie liitumisega seotud kogemusi,“ lisas ta.

„Eesti loodab, et näiteks Horvaatia suudab lõpetada liitumiseks vajalikud ettevalmistused järgmise aasta esmesel poolel,“ ütles Paet.

 

*Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS

637 7654
521 3085

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee