Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

OECD raporti kohaselt on Eesti majanduskriisiga positiivselt toime tulnud

24.05.2011


18. aprillil tutvustas Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development) majandusosakonna riigiülevaadete üksuse asejuht Robert Ford Tallinnas OECD Majandusarengu Ülevaatekomitee majandusraportit, milles antakse põhjalik ülevaade Eesti majandusolukorrast.

Raporti kohaselt on Eesti näidanud majandusküsimustes üles märkimisväärset otsustuskindlust. Majanduskriisist taastumine on olnud laiapõhjaline. Vaatamata majanduskriisile ei halvenenud riigi eelarvepositsioon märkimisväärselt ja Eesti sai eurotsooni liikmeks. Mitmeid raportis väljatoodud soovitusi Eesti ka juba täna täidab. Näiteks soovitatakse kasutada töötute ümberõppel rohkem individuaalsete koolituskaartide süsteemi, mida Eesti ka juba teeb.

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on OECD analüüs Eestile väga tähtis ainuüksi tegija autoriteedi tõttu ning tähelepanu juhib ta reeglina õigetele asjadele. „Põhiseisukohtades oleme väga lähedased ja kummagi poole jaoks ei ole selles koostöös suuri üllatusi. Aga nagu sisulisele koostööle kohane, jätavad ettepanekud küllalt ruumi ka vastuväidetele,“ lausus rahandusminister Ligi.

Välisminister Urmas Paeti sõnul annab OECD majandusülevaate raport võimaluse vaadata sügavalt Eesti majandusse. „Regulaarselt koostatavad raportid võimaldavad heita neutraalse pilgu majandusolukorrale ning vaadata, milliseid valdkondi oleks võimalik paremaks muuta,“ lausus välisminister Paet. “OECD, mille eesmärk on aidata kaasa maailmamajanduse arengule ning maailmakaubanduse laienemisele, pakub Eestile ka häid võimalusi edasiseks arenguks,” lisas ta.

Ülevaade käsitleb Eesti majanduskriisist väljumise perioodi ning teeb ettepanekuid stabiilse ja jätkusuutliku taastumise tagamiseks. Raportis on lähema vaatluse all majanduskriisist väljumine, fiskaalpoliitika, avaliku sektori tõhusus ja üleilmastumisega seonduv. Raporti eesmärgiks on panustada riigi majanduspoliitilisse diskussiooni, mille käigus selguvad sobivad lahendused majandusarengu toetamiseks. Soovitused põhinevad OECD liikmete kogemusel ning ei ole mõeldud sõnasõnaliseks täitmiseks.

Tegemist on teise majandusülevaatega, mille OECD Eesti kohta koostab. Eelmine ilmus 2009. aasta aprillis. OECD koostab oma liikmesriikide kohta ülevaateid regulaarselt iga paari aasta tagant.

OECD majandusosakonna riigiülevaate üksuse asejuht Robert Ford, rahandusminister Jürgen Ligi ja Rahvusraamatukogu kogude direktor Ülle Talihärm avasid täna Rahvusraamatukogus OECD-d, Eesti liikmesust ja Rahvusraamatukogu OECD kogu tutvustava näituse “OECD 50. Uusim liige Eesti”. Näitus jääb avatuks 14. maini.

Eesti Rahvusraamatukogu on OECD ametlik hoiuraamatukogu. Eesti kohta ilmunud analüüside ja ülevaadete (www.oecd.org/estonia) täistekstidele on tasuta juurdepääs raamatukogu 6. korruse õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalis.

Ülevaate Eesti ja OECD suhetest, sealhulgas juba ilmunud Eestit käsitlevate ülevaadete nimekirja leiab lehelt: http://www.vm.ee/est/kat_497/5094.html
 

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee


TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee