Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Paet: rahvusvähemuste kaitse tagamine ja nende kultuuri edendamine on valitsuse prioriteet

14.06.2011


Välisminister Urmas Paet rõhutas Tallinnas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) rahvusvähemuste ülemvoliniku Knut Vollebaekiga kohtudes, et rahvusvähemuste kaitse tagamine ja nende kultuuri edendamine on Eesti valitsuse oluline prioriteet.

Kõneldes integratsioonist, ütles välisminister Paet, et määratlemata kodakondsusega isikute arv on Eestis pidevalt vähenenud. „Määratlemata kodakondsusega isikute arvu vähendamine on olnud üks valitsuse prioriteete ja tänaseks on nende arv langenud ligikaudu 96 000 inimeseni,” lausus Paet. Ta lisas, et Eesti kavatseb jätkata senist kodakondsuspoliitikat, kuid üha enam on integratsiooni fookuses noored ning seetõttu on ka käsilolev gümnaasiumiastme vene kooli uuendus väga oluline. Välisminister märkis ka, et Eesti kodakondsuse omandamise tingimused on läbipaistvad ja jõukohased. „Seda on veenvalt tõestanud kümned tuhanded kodakondsuse omandanud inimesed,” ütles Paet.

Välisminister Paet märkis ka, et Eesti riigi kohustus on tagada kõigile noortele hea haridus ning üleminekut osalisele eestikeelsele õppele vene õppekeelega gümnaasiumites on pikalt ette valmistatud. „Uuendused haridusvaldkonnas on vajalikud selleks, et tagada kõigile noortele, etnilisest päritolust sõltumata, kvaliteetne haridus ning seeläbi võimalikult hea konkurentsipositsioon tööturul,“ ütles Paet.

Paet ja Vollebaek arutasid ka keeleseadusega seonduvat. Välisminister rõhutas, et riigikeele korrektse kasutuse edendamine on iga riigi huvides ja Eesti ei ole selles osas erand. „Ametikohajärgsed keelenõuded on põhjendatud ning keeleinspektsiooni töö on läbipaistev ja seaduslik,” lisas Paet.

Rääkides laiematest arengutest maailmas märkis välisminister Paet, et gruusiakeelse hariduse kaotamine Gruusia okupeeritud aladel on muret tekitav. Välisminister lisas, et seetõttu peame oluliseks rahvusvahelist esindatust regioonis, sealjuures OSCE kohalolekut.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
533 66159
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee