Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Eesti toetab Euroopa Liidu naaberriikide toetamise seotust nende riikide reformide arenguga

12.10.2011

Valitsus kiitis heaks uue lähenemise Euroopa Liidu naabruspoliitikas. Välisminister Urmas Paeti sõnul toetab Eesti Euroopa naabruspoliitika tugevdamist ning peab vajalikuks Euroopa Liidu naaberriikide demokraatliku ja majandusliku arengu ning ühendusega lõimumise tulemuslikumat toetamist. „ELi lähenemine naaberriikidele on erinev ja tulemustele orienteeritud, mida rohkem naaberriik reformide tegemisel edasi jõuab, seda rohkem võimalusi ja suuremat toetust ta peaks Euroopa Liidult saama,“ rõhutas välisminister Paet. „Suuremat tähelepanu tuleb pöörata demokraatia ja inimõiguste edendamisele ning kodanikuühiskonna tugevdamisele,“ lisas ta.

Eesti toetab välisminister Paeti sõnul naaberriikide lõimimist Euroopa Liiduga, eelkõige assotsieerimislepingute sõlmimist, sügava ja laiaulatusliku vabakaubandusala loomist ning liikuvuse edendamist vastavate tingimuste täitmise korral. „Pikemas perspektiivis peame võimalikuks Euroopa Liidu siseturu laiendamist naaberriikidele ning idanaabrite puhul ka Euroopa Liiduga liitumist,“ ütles välisminister.

Paet rõhutas, et Euroopa Liidu ja naaberriikide poliitilist koostööd tuleb tõhustada, sealhulgas Euroopa Liidu aktiivsemat osalust naabruses paiknevate pikaajaliste konfliktide lahendamisel. „Kaitse- ja julgeolekupoliitika alal peame oluliseks tugevdada nii idapartnerluse kui Vahemere Liiduga seotud koostööraamistikke. Samuti leiame, et Euroopa Liidu juhitud välismissioonide operatsioonilise kohalolu ja vastava piirkonna reformidele kaasaaitamise vahelist sünergiat tuleb tõhustada,“ lisas ta.

Eesti peab Paeti sõnul vajalikuks ka Euroopa Liidu ja naaberriikide valdkondliku koostöö edasiarendamist. „Toetame majanduskoostöö elavdamist, rändekoostöö tõhustamist ning koostööd sektorites nagu teadmised, innovatsioon ja tehnoloogia, kliimamuutused ja keskkond, transport ja energia,“ lisas ta.

Paet lisas veel, et Euroopa Liidu naabrusele ning konkreetsetele sihtriikidele eraldatavad rahalised vahendid peavad vastama naabruspoliitika ambitsioonidele ja tulemustele. „Rahastamise paindlikkust tuleb tõsta ning raha kasutamist lihtsustada ja tõhustada, samuti rahvusvahelisi finantsinstitutsioone ja teisi panustajaid kaasata ning mitmepoolset koostööd edendada,“ lausus ta.

 

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee