Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Eesti liitub Schengeni liikmesriikide ühtse viisainfosüsteemiga

12.10.2011

11. oktoobrist liitub Eesti Schengeni ühtse viisainfosüsteemi (VIS) keskse andmebaasiga. Seoses sellega ühendatakse Schengeni riikide konsulaarasutused ja välispiiril asuvad piiriületuspunktid keskse VIS-i andmebaasiga. Süsteem käivitatakse maailma eri piirkondades järkjärgult, esimesena Põhja-Aafrikas.

Tulenevalt ühtse infosüsteemi nõuetest, hakatakse hõivama sõrmejälgi viisataotlejatelt piiripunktides, viibimisaja pikendamise taotlemisel Politsei- ja Piirivalveametis ning Eesti välisesindustes vastavalt Euroopa Komisjoni kehtestatud ajakavale. Eesti välisesindustest alustatakse sõrmejälgede hõivamist alates 11. oktoobrist Eesti Suursaatkonnas Egiptuse Araabia Vabariigis.

Kuna Eestis on lühi- ja pikaajaliste viisade ning seadusliku viibimisaja pikendamise menetlemise protsess ühtne, hõivatakse sõrmejäljed nii lühi- kui ka pikaajalise viisataotluse esitamisel.

Sõrmejälgi ei pea andma alla 12-aastased lapsed. Samuti on sellest vabastatud riigipead ja valitsusjuhid ning nende ametliku delegatsiooni liikmed. Alla 15-aastastelt tohib sõrmejälgi võtta seadusliku või volitatud esindaja juuresolekul. Viisataotlejalt tuleb sõrmejäljed hõivata juhul, kui seda pole varem tehtud või viimasest sõrmejälgede hõivamisest on möödunud üle 59 kuu.

VIS-i rakendamine on üks ühtse viisapoliitika võtmeelementidest, mis koos teiste tegevuspoliitikatega võimaldab Euroopa Liidul moodustada piirkonna, kus valitsevad vabadus, turvalisus ja õiglus.

Schengeni liikmesriikide viisainfosüsteem on ühtne elektrooniline viisaandmete süsteem, mis sisaldab tähtnumbriliste andmete kõrval ka taotlejate sõrmejälgi ning fotosid. Süsteem aitab kiireneda viisataotluste läbivaatamist, lihtsustada kontrolli Schengeni välispiiridel ning suurendada Schengeni ala turvalisust.

 

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee