Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Eesti on valmis täiendavalt toetama rahvusvahelist ebola-vastast võitlust

20.10.2014

Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis ütles välisminister Urmas Paet, et ebolaga võitlemiseks on vajalik kogu rahvusvahelise kogukonna tõhus koostöö. „Äärmiselt oluline on kõikide doonorite, nii ELi kui ka liikmesriikide tegevuste ning infovahetuse koordinatsioon viiruse edasise leviku ärahoidmiseks. Ennetada tuleb praeguse humanitaarkriisi eskaleerumist kogu regiooni laialdasemaks poliitiliseks ja majanduslikuks kriisiks,“ ütles Paet.

Euroopa Liidu välispoliitikajuhid, kes on ebola küsimust eri tasanditel käsitlenud juba mitmel korral, ning kelle arutelule oli täna kaasatud osalema ka ELi tervishoiuvolinik Tonio Borg, rõhutasid vajadust teha täiendavaid pingutusi nii meedikute ja varustuse abiks pakkumisel kui ka rahalise toetuse suurendamisel.

Välisminister Paeti sõnul tuleb jätkata koostööd küsimustes, mis puudutavad nii ohupiirkonnast Euroopa Liidu kodanike äraviimist kui ka meditsiinipersonali kodumaale tagasi pöördumist.

Paeti sõnul on Eesti toetanud tänavu ebolavastast võitlust  kokku 100 000 euroga. „Oleme toetanud Maailma Terviseorganisatsiooni tegevust 60 000 euroga, et tõkestada ebola edasist levikut eriti Guineas, Libeerias ja Sierra Leones, kus olukord on kõige tõsisem ning Eesti panustab ÜRO peasekretäri asutatud ebola tõrjefondi (UN Ebola Response Multi-Partner Trust Fund) 40 000 euroga,“  märkis Paet. Eesti on vajadusel valmis kriisi lahendamisse täiendavalt panustama.

Eesti arst dr Argo Parts osales ÜRO kriiside ja katastroofide koordineerimis- ja hindamismeeskonna (UNDAC) liikmena neljanädalasel missioonil Libeerias Monrovias.

Käesoleva aasta 16. oktoobril toimus Brüsselis Euroopa Liidu tervishoiuministrite ebolaga seonduv koordinatsioonikohtumine, kus arutati tervisekaitsemeetmeid, mida ELi liikmesriigid on juba kasutusele võtnud või võtmas. Kohtumisel toetati otselendudega lennujaamades reisijate kontrollimise sisseseadmist nakkusega riikidest saabumisel, meetmete kehtestamine jäi liikmesriikide endi otsustada.

Paremaks kriisihalduseks on Euroopa Liidu institutsioonid loonud ELi ebola rakkerühma (EU Ebola Task Force), maailma tasemel koordineerib tegevust ÜRO, kus on loodud vastav kriisimissioon  UNMEER (UN Mission for Ebola Emergency Response). Euroopa Liit on eraldanud  ligi 180 miljonit eurot humanitaarabi- ja arengukoostöö korras ebolaga võitluseks. ELi tegevusest vt lähemalt: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-520_en.htm

 

Lähem info:
Marika Post
Eesti EL-i esinduse pressiesindaja
+32 474 981 657

 


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
press@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee