Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Pentus-Rosimannus Brüsselis: Euroopa Liit vajab uut julgeolekustrateegiat

18.05.2015

Nr 125-E

Tänasel Euroopa Liidu välisküsimuste nõukogu istungil Brüsselis arutasid välis- ning kaitseministrid ühisel istungil julgeoleku- ja kaitsepoliitika teemasid, valmistudes käesoleva aasta juunis toimuvaks kaitseteemadele keskenduvaks Euroopa Ülemkoguks. Üheskoos NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga käsitleti julgeolekuohte Euroopa naabruses.

Välisminister Keit Pentus-Rosimannuse hinnangul vajab Euroopa Liit muutunud globaalses olukorras selgeid seisukohti, kuidas julgeoleku- ja kaitsepoliitika arendamisega edasi liikuda,  sest 12 aastat tagasi koostatud strateegia ei peegelda ega käsitle hetkeseisu. Eesti välisministri kinnitusel loodetakse juunis toimuvalt Euroopa Ülemkogult saada mandaat Euroopa julgeolekustrateegia uuendamiseks. „Vajame uut laiapõhjalist Euroopa julgeolekustrateegiat, mis kajastaks adekvaatselt julgeolekukeskkonda, võttes arvesse nii ohte Euroopa idanaabruses kui ka ebastabiilset olukorda Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas ning muid aktuaalseid välispoliitilisi arenguid,“ ütles välisminister Keit Pentus-Rosimannus. Eesti välisministri Pentus-Rosimannuse nägemusel peaks uus strateegia kindlaks määrama olulised ohud Euroopale ning andma suunised, kuidas nende ohtudega silmitsi seista ja toime tulla. „Loodame juuni ülemkogult strateegilist suunanäitu ja selgeid suuniseid nii hübriidohtude ja küberjulgeolekuga tegelemiseks, kaitsekulutuste suurendamiseks kui ka Euroopa Liidu ja NATO vahelise koostöö ning strateegilise kommunikatsiooni tõhustamiseks,“ tõdes välisminister Pentus-Rosimannus.

Välis- ning kaitseministrite ühisel töösessioonil oli kõne all ka rändetemaatika, tulenevalt 23. aprillil toimunud erakorralise nn rände-ülemkogu otsuste rakendamisest ning 13. mail Euroopa Komisjoni poolt avaldatud Euroopa rändekavast. Kuigi rändekava üksikasjalikum arutelu on välisminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul plaanis juunis toimuval Euroopa Liidu siseministrite kohtumisel, on selge, et ebaseaduslikust rändest tulenev kriitiline olukord Vahemere piirkonnas vajab Euroopa Liidu kiiret, ühtset ja järjepidevat tegutsemist.

Välisasjade nõukogu võttis vastu otsuse sõjalise operatsiooni EUNAVFOR Med loomise kohta, kiites heaks EUNAVFOR Med kriisiohjekontseptsiooni, mille järgi on kavas tõkestada smugeldajate tegevust Vahemere keskosas. „Eesti toetab sõjalise operatsiooni loomist, samas on hädavajalikuks eeltingimuseks ÜRO JN resolutsioon, et operatsioon saaks korralikult käivituda ja eesmärgipäraselt tegutseda,“ nentis välisminister Pentus-Rosimannus. Eesti välisministri sõnul ei saa sõjaline operatsioon olla eesmärk iseeneses, vaid peab olema osa Euroopa Liidu kõikehõlmavast lähenemisest, kusjuures oluline on siinjuures koostöö Vahemere lõunakalda riikidega. ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsioon ei tohi seada ohtu ÜRO vahendatud Liibüa rahuläbirääkimisi.

Euroopa Liidu välisministritel on kõne all ka viimased arengud Lähis-Ida rahuprotsessis.


Lähem info:
Marika Post
Eesti ELi esinduse pressiesindaja
+32 474 98 16 57


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
press@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee