Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Välisminister Paet: inimõiguste kaitse on Eesti prioriteet

25.01.2011


Välisminister Urmas Paet tutvustas täna Eesti ÜRO inimõiguste nõukogu kandidatuuri. Samuti andis välisminister Paet ülevaate Eestil veebruari alguses eesseisvast inimõiguste olukorra rahvusvahelisest avalikust esitlusest.

Paeti sõnul kandideerib Eesti ÜRO inimõiguste nõukogu liikmeks aastateks 2012 kuni 2015 selleks, et tõhustada rahvusvaheliste kanalite ja sammude kaudu inimõiguste kaitset ning edendamist. „Eesti jaoks on riigisisene inimõiguste edendamine ja välispoliitiline tegevus teineteist täiendavad,“ ütles Paet. „Nii rahvusvahelistes organisatsioonides kui ka oma kahepoolsetes suhetes jätkab Eesti erilise tähelepanu pööramist eelkõige naiste ja laste õigustele ning väljendusvabaduse kaitsele,“ lisas ta.

Välisministri sõnul leiab 2. veebruaril 2011 Genfis aset Eesti inimõiguste olukorda kirjeldava ja hindava raporti rahvusvaheline avalik esitlus. Esitlus toimub ÜRO inimõiguste nõukogu üldise korralise ülevaatuse (Universal Periodic Review - UPR) raames. „Eesti kajastab 2010. aasta oktoobris valitsuse poolt heakskiidetud aruandes inimõiguste valdkonna arengusuundi. Põhjalikult käsitletakse demokraatia ja sõnavabaduse, õigusega elule, võrdse kohtlemise, laste õiguste, inimkaubanduse vastase võitluse ning rahvusvähemuste õigustega seonduvat,“ märkis Paet.

UPR on osa 2008. aastal alanud protsessist, mille eesmärk on anda ülevaade inimõiguste tagamisest kogu maailmas ning vahetada infot ja kogemusi inimõiguste edendamise eesmärgil. Nelja aasta jooksul katab ülevaatus kõik 192 ÜRO liikmesriiki. Tänaseks on ülevaatuse läbinud juba 144 riiki.

Eesti UPR ettevalmistamist koordineerib välisministeeriumi inimõiguste büroo koostöös Eesti esindusega Genfis.

Aruande täistekst on leitav välisministeeriumi kodulehel: http://www.vm.ee/sites/default/files/UPR_Eesti_riigiaruanne.pdf

 

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
pressitalitus@mfa.ee
www.vm.ee


TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee