Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

ÜRO inimõiguste nõukogu liikmena saaks Eesti rääkida tugevamalt kaasa inimõigusalastes küsimustes

05.12.2011

Inimõiguste kaitse ja edendamine on välisminister Urmas Paeti sõnul Eesti riigi üks alustalasid ning välispoliitilisi prioriteete. Paeti sõnul on inimõigused muutunud üha olulisemaks teemaks seotuna teiste välis- ja julgeolekuküsimustega, näiteks Põhja-Aafrikas toimunud arengutega. Seetõttu kandideerib Eesti ka ÜRO inimõiguste nõukogu liikmeks.

„ÜRO inimõiguste nõukogu liikmesus annaks Eestile võimaluse veelgi tugevamalt kaasa rääkida inimõigusalastes küsimustes. Seetõttu on Eesti esitanud oma kandidatuuri ÜRO inimõiguste nõukogu liikmeks ajavahemikuks 2013-2015,“ ütles välisminister.

Eesti jätkab Paeti sõnul erilise tähelepanu pööramist eelkõige naiste ja laste õiguste edendamisele, põlisrahvastele ning väljendusvabaduse kaitsele. „Nendele prioriteetidele on Eesti aasta-aastalt pööranud tähelepanu inimõiguste edendamisel nii rahvusvahelistes organisatsioonides kui ka kahepoolsetes suhetes arenguabiprojektidega Afganistanis, Gruusias aga ka teistes arengukoostöö partnerriikides,“ lisas ta. Välisministri sõnul tegeleb Eesti aktiivselt inimõiguste küsimustega ka nii Euroopa Liidus, Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekoostööorganisatsioonis (OSCE) ning Euroopa Nõukogu raames.

Paet märkis, et aasta-aastalt on Eesti tõhustanud inimõiguste alast tööd ÜROs. Eesti oli ÜRO naiste arengufondi UNIFEM konsultatiivkomitee eesistuja aastatel 2007-2009. Eesti ekspert on kuulunud ÜRO põlisrahvaste alalise foorumi liikmete hulka aastatel 2005-2007 ja 2010-2013. Eesti ekspert kuulub 2011-2014 ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli järelvalvekomiteesse.

Eesti on Paeti sõnul enam kui 10 aastat teinud ÜRO raames ka regulaarseid vabatahtlikke annetusi inimõiguste, sealhulgas naiste, laste ja põlisrahvaste õiguste edendamiseks. Annetused on toetanud ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo, ÜRO lastefondi, ÜRO arenguprogrammi, ÜRO rahvastikufondi, ÜRO naiste arengufondi, ÜRO tütarlaste hariduse algatust ning ÜRO põlisrahvaste fondide tegevust.VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee