Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Valitsus kiitis heaks Eesti ja Venemaa piirilepete eelnõud

14.06.2013

Nr 173-E

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Eesti-Vene riigipiiri lepingu eelnõu ning Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu eelnõu, millega reguleeritakse eranditult vaid riigipiiri puudutavaid küsimusi. Valitsus kiitis lepingud heaks lähtudes põhiseadusest tulenevast riikliku järjepidevuse põhimõttest.

Valitsus tugines otsust tehes ka õiguskantsleri seisukohale, et Eesti põhiseadusest tulenev riikliku järjepidevuse põhimõte on kaitstud. Piirilepingutele avaldas oma toetust 14. mail ka Riigikogu väliskomisjon.

Võrreldes 2005. aastal allkirjastatud lepingutega on uutesse lepingutesse lisatud lause, et lepinguga reguleeritakse eranditult riigipiiri puudutavaid küsimusi ning kinnitatakse, et pooltel puuduvad teineteise suhtes territoriaalsed nõudmised.

Lepingutele kirjutab alla välisminister ning lepingud tuleb pärast allkirjastamist Eesti ja Venemaa parlamendis ratifitseerida. Lepingud jõustuvad 30 päeva möödumisel ratifitseerimiskirjade vahetamise päevast.

2012. aasta oktoobris tegi Riigikogu väliskomisjon koos kõigi Riigikogu fraktsioonide esindajatega valitsusele ettepaneku, alustada Venemaaga konsultatsioone mõlemaid pooli rahuldava piirilepingu sõlmimiseks. Sama aasta 14. oktoobril Luksemburgis välisminister Urmas Paeti ja Venemaa välisministri Sergei Lavrovi vahel toimunud kohtumisel lepiti kokku konsultatsioonide läbiviimises, eesmärgiga leida võimalus piirilepete jõustamiseks.

Eestit esindasid konsultatsioonidel välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Lauri Bambus ning Eesti suursaadik Moskvas Jüri Luik. Venemaa delegatsiooni eesotsas oli Vene välisministeeriumi esimene asevälisminister Vladimir Titov ja 2. Euroopa osakonna direktor Viktor Tatarintsev.


TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee