Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Eesti nõuab rahvusvahelise kogukonna tähelepanu inimõiguste rikkumiste lõpetamiseks kriisipiirkondades

29.10.2014

Välisminister Urmas Paet esitas ÜRO Julgeolekunõukogu avatud istungil Eesti ja Läti ühist seisukohta naiste olukorrast ja soolise aspekti kaasatusest rahuprotsessides ning kutsus rahvusvahelist kogukonda üles vastu astuma diskrimineerimistele ja inimõiguste rikkumistele, millega kriisipiirkondades elavad naised peavad igapäevaselt kokku puutuma.

„Iraagi terroristliku rühmituse ISIL naiste vastu suunatud vägivald, sealhulgas röövimised, vägistamised, orjastamine on lubamatu,“ ütles Paet. Ta lisas, et lahendamist vajavad ka pikaleveninud konfliktid Süürias, Afganistanis, Kesk-Aafrika Vabariigis, Somaalias ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis.
 

Samuti on praeguses Ukraina kriisis Paeti sõnul suurimad kannatajad just naised ja lapsed, kes sisepagulastena on sunnitud ümber asuma ning puuduliku hariduse ja eluks vajalike teenuste kättesaamatuse tõttu võivad langeda vägivalla ja diskrimineerimise ohvriks. „Rahvusvaheline üldsus, eriti aga ÜRO Julgeolekunõukogu peab panustama, et vähendada naiste kannatusi maailma kriisipiirkondades,“ nentis Paet.

Süngeim tagajärg naiste ja tüdrukute jaoks on välisministri sõnul aga konfliktides esinev seksuaalne vägivald, mida kasutatakse konfliktis laialdaselt ühe relvana. „Peame väga oluliseks võidelda seksuaalvägivalla vastu nii relvakonfliktides kui ka konfliktijärgselt. Väga tähtis on ka selgitada välja süüdlased ning vähendada karistamatust“ märkis Paet, lisades et süüdlaste vastutuselevõtmisel on oluline roll Rahvusvahelisel Kriminaalkohtul.

ÜRO resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja julgeolek“ vastuvõtmisest täitub järgmisel aastal 15 aastat. Eesti on vastu võtnud vastu tegevuskava ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni rakendamiseks.

Eesti prioriteetideks tegevuskavas on poliitiline ja diplomaatiline tegevus rahvusvahelistes organisatsioonides, kahe- ja mitmepoolne arengukoostöö ning humanitaarabi naiste olukorra parandamiseks konfliktijärgsetes situatsioonides. „Samas on vajalik ka sooalaste teadmistega ekspertide arvu tõstmine ja väljaõpetamine ning laiem teadlikkuse tõstmine naiste, rahu ja julgeoleku alal rahu ja julgeolekuga seotud struktuurides. Samuti naiste osalemisvõimaluste laiendamine rahvusvahelistel sõjalistel ja tsiviiloperatsioonidel ning naiste esindatuse suurendamine rahvusvahelistel rahu ja julgeoleku tagamisega seotud ametikohtadel,“ ütles Paet.

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
588 55171
press@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee