Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Eesti ootab Euroopa Ülemkogult tugevaid sõnumeid energiajulgeoleku, idapartnerluse ja sanktsioonide kohta

17.03.2015

Nr 61-E

Tänane Euroopa Liidu üldasjade nõukogu valmistas ette 19.-20. märtsil toimuvat Euroopa Ülemkogu. Eestit kohtumisel esindanud suursaadiku Euroopa Liidu juures Matti Maasika sõnul on käesoleval nädalal toimuva ülemkogu peamiseks aruteluteemaks Euroopa energialiit ning käsitletakse olukorda Ukrainas ja suhteid Venemaaga. Samuti räägitakse 20.-21. mail Riias toimuvast idapartnerluse tippkohtumisest.

Eestit kohtumisel esindanud suursaadiku Euroopa Liidu juures Matti Maasika sõnul on energiaküsimuste arutelu aluseks tänavu veebruaris vastu võetud energialiidu ja kliimamuutuste poliitika raamstrateegia, mille viis peamist valdkonda on: energiajulgeolek, ühtne energiaturg, energiatõhusus, kliimapoliitika ning teadus- ja arendustegevus. Maasika sõnul keskendub ülemkogu energiaküsimuste arutelu energiaturvalisusele ja energia siseturule. „Ühtse energiaturu ülesehitamisel on olulised kõik viis mõõdet. Aga meile on oluline, et seekord käsitletakse energiadebatis prioriteetsena energiajulgeoleku ja varustuskindlustuse küsimusi,“ ütles suursaadik Maasikas. Maasika sõnul väärib esiletõstmist, et tähelepanu on pööratud ka Euroopa gaasiturgude väljaarendamisele, tagamaks hästitoimivat energia siseturgu ja energiajulgeolekut.

Suursaadik Matti Maasika sõnul ootab Eesti, et Venemaa ja Ukraina olukorra arutelul jõuaks Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid ülemkogul ühise seisukohani selles, et edasine sanktsioonipoliitika ja Minski lepete täieliku ellurakendamise protsess on omavahel seotud. „Vajame Euroopa Liidu ühist positsiooni selles, et sanktsioonidega jätkatakse seni, kuni Minski kokkulepetes sisalduvad kõik nõudmised on täidetud,“ märkis Matti Maasikas.

Matti Maasika kinnitusel arutab ülemkogu ka 21.-22. mail Riias toimuva idapartnerluse tippkohtumise ettevalmistust. Suursaadik Maasika sõnul loodavad idapartnerid Euroopa Liidult konkreetseid samme partnerluse süvendamiseks ja tugevaid sõnumeid Riia tippkohtumiselt. „Meist oleks vastutustundlik ja kaugelenägelik tulla vastu neile, kes on Euroopa perspektiivi nimel pingutanud ja oma arenguga edasi jõudnud,“ ütles Maasikas.


Lähem info:
Marika Post
Eesti ELi esinduse pressiesindaja
+32 474 98 16 57

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7654
press@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee